Integration is succeeded
through the labor market

Training intermediary organisations and VET centers to help newly
arrived migrants and refugees to get within the job market.

НАШИТЕ ЦЕЛИ

Ние се стремим да интегрираме новопристигнали мигранти и бежанци на пазара на труда.

Прочетете нашите цели
ЦЕЛИ

Основна цел е устойчивото участие на посреднически организации.

Нашите четири цели
МЕТОДОЛОГИЯ

Методологията се основава на дейности по обучение и изграждане на капацитет за постигане на целите.

Как ще го постигнем

Свържете се с нашата общност!

Екипът на Immijobs

Консорциумът се състои от организации, свързани с професионалното образование и обучение, компаниите и пазара на труда, както и такива, които са активни в областта на интеграцията на бежанци и социалното включване.

KEKAPEL

Център за професионално образование и обучение

Свързан с областната управа на регион Северно Егейско море

KAEK

Обществен център

С цел насърчаване на професионалното образование и обучение и заетостта

Action Synergy

Частна организация

Разработване на курсовете за дистанционно обучение по проекта

CEIPES

Сдружение с нестопанска цел

Образование, обучение и международно сътрудничество

ProIFALL

Неформално образование

Управление и разработване на проекти

Helsingborg

Община

Стреми се да подпомогне заетостта в региона на Хелзингборг

BCCI

Търговско-промишлена палата

Независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове

NCVT

Център за професионално образование и обучение

Свързан с Българската търговско-промишлена палата

Свържете се с екипа на IMMIJOBS

Ние се стремим да създадем мрежа от заинтересовани страни, за да имаме по-голямо въздействие в Европа.
Това означава, че ви каним да се свържете с нас и да научите как можете да станете част от проект IMMIJOBS!